Sari la conținut

Carieră

DenumireData publicareStareDescarcă
Rezultatul final pentru examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarul public pentru funcția publică de execuție vacantă – consilier clasa I, grad profesional principal, compartiment Financiar-contabil.04.12.2023Descarcă
Rezultatul final interviu pentru examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut de funcționarul public pentru funcția publică de execuție vacantă – consilier clasa I, grad profesional principal, compartiment Financiar-contabil.04.12.2023Descarcă
Rezultatul final al probei scrise la examenul pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut de funcționarul public, de la consilier, clasa I, grad profesional asistent, la consilier clasa I, grad profesional principal, în cadrul compartimentului Financiar-Contabil27.11.2023Descarcă
ANUNT LA EXAMENUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL DE EXECUTIE, VACANT, DE ASISTENT MEDICAL, PE PERIOADA NEDETERMINATA, CU NORMA INTREAGA, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI CABINETE MEDICALE SCOLARE,DIN
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CUZA VODA, JUDETUL CALARASI.
23.11.2023Descarcă
ANUNT PRIVIND REZULTATUL PROBA SCRISA, LA CONCURSUL PENTRU OCIPAREA UNUI POST CONTRACTUAL DE EXECUTIE, VACANT, DE ASISTENT MEDICAL, PE PERIOADA NEDETERMINATA, CU NORM INTREAGA, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI CABINETE MEDICALE SCOLARE, DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CUZA VODA, JUDETUL CALARASI17.11.2023ActivDescarcă
Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la examenul pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut de funcționarul public, de la consilier, clasa I, grad profesional asistent, la consilier clasa I, grad profesional principal, compartiment Financiar-contabil.14.11.2023ActivDescarcă
Anunțul privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea prin recrutare, pe perioadă de nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante – Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului ”Achiziții publice, Dezvoltare locală și fonduri europene”13.11.2023ActivDescarcă
ANUNT PRIVIND SELECTIA DOSARELOR CANDIDATILOR INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL DE EXECUTIE, VACANT, DE ASISTENT MEDICAL, PE PERIOADA NEDETERMINATA, CU NORMA INTREAGA, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI CABINETE MEDICALE SCOLARE, DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CUZA VODA, JUDETUL CALARASI.13.11.2023ActivDescarcă
REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI DE PROMOVARE IN CLASA A UNUI FUNCTIONAR PUBLIC DE EXECUTIE, DE REFERENT , DE LA CLASA III, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, LA CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, IN CADRUL COMPARTIMENTULUI RELATII CU BUBLICUL SI REGISTRATURA10.11.2023ActivDescarcă
Anunț de promovare în clasă a unui funcționar public de execuție de la referent clasa III la consilier clasa I- Rezultatul interviului09.11.2023ActivDescarcă
Anunț de promovare în clasă a unui funcționar public de execuție de la referent clasa III la consilier clasa I07.11.2023ActivDescarcă
Anunt examen promovare in grad profesional – consilier25.10.2023ActivDescarcă
Anunt privind ocuparea prin concurs a postului de asistent medical din cadrul compartimentului Cabinete medicale școlare25.10.2023ActivDescarcă