Sari la conținut

Consiliul Local


CONSILIERII LOCALI AI COMUNEI CUZA VODĂ

EI SUNT ALESII DUMNEAVOASTRA !
PE EI I-ATI MANDATAT SA CONDUCA DESTINELE COMUNEI, PRIN URMARE SUNT TRUP SI SUFLET LA DISPOZITIA COMUNITATII LOCALE PE DURATA ÎNTREGULUI MANDAT.
Structura Consiliului Local 2020 – 2024
• Toma Gheorghe-PNL
• Buzoianu Viorel -PNL
• Mistode Miclea Cristian-PNL
• Stefan Adrian Catalin- PNL
• Nica Cristian-PNL
• Paun Ilie-PNL
• Cojocaru Marius-PSD
• Nitu George Adrian-PSD
• Vlasceanu Vasile-PSD
• Stroescu Eduard-PSD
• Dumitru Silvia Luminita-ALDE
• Stan Aurel Ionel-PRO Romania
• in curs de validare

.

Istoric structura Consiliului local Cuza Voda

Structura Consiliului Local 2016 – 2020

 • TOMA GHEORGHE
 • BOTEA DUMITRU
 • STEFAN ADRIAN-CATALIN
 • MARIN STEFAN-OTTO
 • CEAUSESCU MONICA-SILVIA
 • MISTODE-MICLEA CRISTIAN
 • POPA ANGHEL ADRIAN
 • VLASCEANU VASILE
 • BUZOIANU VIOREL
 • CERBUREANU IOANA
 • RADU ALEXANDRU-STEFAN
 • STANCU IONEL
 • TUNSU ADRIAN-IONUT

Structura Consiliului Local 2012 – 2016

 • BOTEA DUMITRU
 • BOTEA GABRIEL CONSTANTIN
 • CERBUREANU IOANA
 • CHIRITA ARSINICA ANDREEA
 • LEAHU IONEL
 • MARIN STEFAN OTTO
 • POPA ANGHEL ADRIAN
 • STANCU IONEL
 • TOMA GHEORGHE
 • TUNSU ADRIAN IONUT
 • VLASCEANU VASILE

Obligatiile alesilor locali

(extras din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali)

     ART. 45

    Alesii locali, în calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

    ART. 46

    Consilierii locali si consilierii judeteni sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca în cuvântul lor sau în relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

    ART. 47

    Alesii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

    ART. 48

    Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

    ART. 49

    Alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

    ART. 50

    (1) Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.

    (2) Alesii locali sunt obligati ca, în exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, întâlniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetatenii.

    (3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei sau orasului, respectiv a secretarului general al judetului sau al municipiului Bucuresti.

    ART. 51

    Alesii locali au îndatorirea de a-si perfectiona pregatirea în domeniul administratiei publice locale, urmând cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate în acest scop de institutiile abilitate.

    ART. 52

    (1) Consilierii locali si consilierii judeteni, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situatiile prevazute în regulamentul de functionare.

    (2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari întrucât se afla în îndeplinirea unei însarcinari oficiale, precum si în alte cazuri stabilite prin regulamentul de functionare a consiliului.

    ART. 53

    Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate în exercitarea unei activitati private.

    ART. 54

    (1) Primarii si viceprimarii sunt obligati sa depuna declaratia de avere la prefect, în termen de 3 zile de la validare, în cazul primarului, respectiv de la alegere, în cazul viceprimarului. Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene depun declaratia de avere în termen de 10 zile de la alegere, la Ministerul Administratiei si Internelor.

    (2) Prevederile legale în vigoare privitoare la declaratia de avere se aplica în mod corespunzator.