Sari la conținut

Legislație

Legislație (organizare și funcționare a instituției)

Legea 215/2001 – privind administratia publica locala – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 53/2003 – privind codul muncii – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 393/2004 – privind Statutul alesilor locali – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 273/2006 – privind finantele publice locale – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 227/2015 – privind Codul fiscal – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 207/2015 – privind codul de procedura fiscala – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 119/1996 – privind starea civila – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Ordonanta Guvern 28/2008 – privind registrul agricol – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 17/2014 – privind vanzarea/cumpararea de terenuri agricole situate in extravilan – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 18/1991 , Legea 1/2000 , Legea 247/2005 , Hotarare Guvern 890/2005 – privind fondul funciar – republicate cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 161/2005 – privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 176/2010 – privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 481/2004 – privind protectia civila – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare a acestei legi – Link lege
Legea 277/2011 – privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 38/2011 privind Normele metodologice de aplicare a acestei legi – Link lege
Legea 61/1993 – privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 577/2008 privind Normele metodologice de aplicare a acestei legi – Link lege
Ordonanta de Urgenta Guvern 111/2010 – privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. nr. 1291/2012 privind Normele metodologice de aplicare a acestei legi – Link lege
Legea 248/2015 – privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate si a H.G. nr. 15/2016 privind Normele metodologice de aplicare a acestei legi cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 448/2006 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi – Link lege
Hotarare Guvern 422/2013 – privind aprobarea programelor nationale de sanatate si a Ordinului 267/1253 din 21 martie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0-12 luni care nu beneficiaza de lapte matern – Link lege
Ordonanta de Urgenta Guvern 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare si a H.G. 920/2011 privind Normele metodologice de aplicare a acestei ordonante cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege
Legea 17/2000 – privind asistenta sociala a persoanelor varstnice – republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Link lege