Proiect hotarare aprobare taxe si tarife SAAC anul 2023 Descarca
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023 Descarca
ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023 Descarca
Proiect hotarare privind regulamentul de acordare burse scolare 2022-2023 Descarca
Proiect hotarare privind aprobarea inchirierii a unor bunuri proprietate publica a comunei Cuza Voda, satii din incinta Dispensarului Uman al comunei Descarca
Proiect hotarare privind aprobarea procedurii pentru inregistrarea, evidenta, radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii Descarca
PROIECT ISLAZ Descarca
PROIECT IMPUTERNICIRE VICE Descarca
Proiect hotarare privind aprobarea acordării unui premiu în bani pentru eleva Andreea Roxana Nicolae căstigatoarea Cupei Amazoane Descarca
Proiect hotarare privind aprobarea platii prin compensare a CO neefectuat pentru seful de serviciu al SAAC domnului Ionuț Adrian Marinciu Descarca
Proiect hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cuza Voda pe anul 2022 (SAAC) Descarca
Proiect hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Cuza Vodă pe anul 2022 Descarca
Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului Descarca
Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului Descarca
P H PRIVIND INIȚIEREA DEMERSURILOR INFIINȚĂRII GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT Descarca
PH ACORDARE VAUCERE DE VACANȚĂ SPAAC Descarca
ph act adițional la contarct de închiriere pășune Descarca
PH ACTUALIZARE INDICATORI ECINOMICI CAMIN CULTURAL CUZA VODĂ Descarca
PH ACTUALIZARE INDICATORI INVESTITIA MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL Descarca
PH modificare Hot acordare stimulent nou – născut Descarca
P H PRIVIND INIȚIEREA DEMERSURILOR INFIINȚĂRII GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT Descarca
proiect hotărăre ÎNCHIRIERE CABINETE MEDICALE Descarca
PH ACTUALIZARE LISTA INVESTIȚII Descarca
PH privind contul de execuiție trim I 2022 Descarca
PH privind contul de execuiție trim I 2022 Descarca
PH privind contul de execuiție trim I 2022 Descarca
Proiect de hotarare nr. 124 din 16.05.2022 Descarca
Proiect de hotarare nr. 121 din 16.05.2022 Descarca
Tabloul cuprinzand valorile impozitabile, impozitele si taxele locale Descarca
Proiectul de hotarare privind organizarea evenimentului “Nunta de aur” Descarca
Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale, cu rata inflatiei, pentru anul 2023 Descarca
Proiectul de hotarare privind aprobarea modernizarii sistemului video in comuna Cuza Voda Descarca
Proiect de Hotarare privind modificarea anexei 3 si 7 din HCL Cuza Voda nr.7/2021 privind inchirierea pasunii aflata in proprietatea privata a comunei Descarca
Proiect de Hotarare privind aprobarea programului manifestarilor culturale, artistice, sportive, social-educative si religioase care se vor desfasura in comuna Cuza Voda Descarca
Proiect de Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei – Reparatii curente la strazi prin imbracaminti bituminoase usoare Descarca
Proiect de Hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general aferent investitiei – Infiintare retea alimentare cu gaze naturale Descarca
Proiect de Hotarare privind aprobarea devizului general al investitiei – Intretinere strazi prin asternere de material frezat Descarca
Dispoziția de convocare Consiliu local, nr. 92/ 23. 03. 2022 Descarca
PH nr. 51 / 2022 Descarca
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului martie 2022 Descarca
DISPOZIȚIE CONVOCARE EXTRAORDINARĂ 09.03.2022 Descarca
Proiect de Hotarare – Taxele și impozitele locale aferente anului 2022 pentru comuna Cuza Vodă Descarca
Proiect de Hotarare – privind aprobare P.U.Z. UNITATI AGRICOLE SI SERVICII amplasament comuna Cuza Voda, sat Ceacu, T 132, P 1, nr. cadastral 22638 si 23565, judet Calarasi in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in P.U.G si Regulamentul Local de Urbanism aferent – beneficiar: FLORIAN TOP COMERCIAL SRL si N&N PAUN COM AGRO SRL Descarca
Proiect de Hotarare – privind aprobare P.U.Z. – CONSTRUIRE SERVICE AUTO amplasament comuna Cuza Voda, sat Ceacu, T 84, P 6, nr. cadastral 23509, judetul Calarasi in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in P.U.G. si Regulamentul Local de Urbanism aferent, proprietar – beneficiar: IVAN VIOREL PETRONEL Descarca
Proiect de Hotarare – privind stabilirea impozitelor si taxelor local pentru anul 2019, pentru comuna Cuza Voda, judet Calarasi Descarca
Proiect de Hotarare – privind aprobarea P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE LATURILE S, E, V, sat Ceacu, comuna Cuza Vodă, Tarla 83/3, Parcela 22 în vederea eliminării restricțiilor temporare de construire prevăzute în P.U.G. și Regulamentul Local de Urbanism aferent, proprietar – beneficiar: Bogatu Gabriel Cătălin Descarca
Proiect de Hotarare – privind aprobare P.U.Z. – “CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI SPATII DE DEPOZITARE UTILAJE AGRICOLE SI CEREALE” Descarca
Proiect de Hotarare – privind aprobarea P.U.Z. CREAREA UNEI UNITATI NOI DE PRODUCTIE BRICHETE DIN RESTURI VEGETALE, comuna Cuza Voda, sat Ceacu, Cvartal 148, Parcela 1, Lot 2, in vederea eliminarii restrictiilor temporare de construire prevazute in P.U.G. si Regulamentul Local de Urbanism aferent, proprietar – beneficiar: SC IZOCON MC SRL Descarca
Proiect de Hotarare _ aprobare de principiu Program PHARE pentru copii PROVITA Descarca
Proiect de hotarare – acordare compensari banesti voluntari participanti la interventii Descarca
Proiect de hotarare – aprobare ROF Primaria Cuza Voda Descarca
Proiect de hotarare – revocare hot.7-2007 si hot 24-2007 Descarca
Proiect de hotarare – rectificare hot Acord-Contract colectiv de munca 2007 Descarca
Proiect de hotarare – atestare apartenenta teren la domeniul privat Descarca
Proiect de hotarare- constatare apartenenta la DOMENIUL PRIVAT si scoatere la licitatie teren Descarca
Proiect de hotarare-aprobare proiect PHARE modernizare administratie Descarca
Proiect de hotarare acordare gratuita imobil 2007 pentru proiect protectia copilului PRO-VITA Descarca
Proiect de HCL-scoatere la licitatie teren din islaz pentru inchiriere Descarca
Proiect de Hotarare Contract colectiv Cuza Voda 2007 Descarca
Proiect de hotarare 2007 – aprobare investitie drumuri Descarca
Proiect de hot rectificare domeniu public 2007 Descarca
Proiect de Hotarare vanzare imobil pentru FARMACIE Ceacu Descarca
Proiect de hotarare – PLAN de gospodarire a localitatii Descarca
Proiect de hotarare -2007-clasare DJ 310A Descarca
Proiect de hotarare -2007-clasare DC.10 Descarca
Proiect de hotarare nume strazi 2007 Descarca
Proiect de hotarare ORGANIGRAMA 2007 Descarca
Proiect de hotarare spatiu cabinet stomatologic Descarca
Proiect de hotarare – aprobare BUGET2007 Descarca
Proiect de hotarare_rectificare venituri medii L.416 Descarca
Proiect de hotarare – atribuire nume strazi 2007 Descarca
Proiect de Hotarare _ P A A R Cuza Voda Descarca
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici Descarca
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unor loturi cu destinatie speciala Descarca
Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare sau razboi Descarca
Proiect de hotarare infiintare parc verde in satul Ceacu Descarca
Proiect de hotarare nr.4626-27.08.2007 atestare apartenenta teren la domeniul privat Descarca